PowerBeam M5 ISO

ความต้องการของผู้คนในปัจจุบันในเรื่องเทคโนโลยีมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีการรอคอยเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เรามักจะแสวงหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อจะตอบสนองความต้องการของเรา  PowerBeam M5 ISO ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของทาง Ubiquiti  ก็เป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้  เพราะ PowerBeam M5 ISO เป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของคุณโดยมีการแยกคลื่นความถี่ RF (Radio Frequency ) ไว้อย่างชัดเจน ทำงานบนย่านความถี่  5GHz เป็นอุปกรณ์ airMAX Bridge ซึ่งประกอบด้วย RF Isolated Reflector พร้อมด้วยระบบป้องกันการรบกวนของสัญญาณ  ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ในสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตาม PowerBeam M5 ISO เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สามารถทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถตอบโจทย์ต่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระยะไกลของคุณได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากทางวิศวกรรมที่มีคุณลักษณะใหม่ล่าสุดเท่านั้น แต่ยังเป็นเทคโนโลยี AirMAX ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Ubiquiti  ช่วยทำให้ PowerBeam M5 ISO มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ Output ข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยแยก RF ไว้ชัดเจน PowerBeam M5 ISO เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับการออกแบบที่ก้าวล้ำสมัย ซึ่งมีตัวแยกแบบรวมกันช่วยปรับปรุงในส่วนของ RF Isolation ทำหน้าที่กรองการรบกวนของสัญญาณ จากภายนอกในแต่ละพื้นที่ ซึ่งภายในตัวและด้านหลังของอุปกรณ์ตัวนี้มีการหุ้มด้วยโลหะช่วยป้องกันการรบกวนของสัญญาณและช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ ไม่อาจที่จะปฎิเสธถึงข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้ได้ เพราะ PowerBeam M5 ISO มาพร้อมกับ RF Isolation ที่เหนือกว่า พร้อมรองรับระยะทางในการรับส่งสัญญาณสูงสุดมากกว่า  25 กิโลเมตรนั่นเอง

PBE‑M5‑300‑ISO 5 GHz airMAX Bridge with RF Isolated Reflector

$0.00

PBE‑M5‑400‑ISO 5 GHz airMAX Bridge with RF Isolated Reflector

$0.00
แสดง 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ (1 หน้า)