RocketDish Antenna

Rocket Dish Antennas เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเสาอากาศแบบทึบสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร และเสาแบบมีทิศทางการส่งระยะทางไกล มาพร้อมกับฐานรับสัญญาณของ Rocket เพื่อสร้างปลายทางการเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point (PtP) หรือเป็นการเชื่อมต่อแบบส่งต่อ (Backhaul) โดยที่ Rocket Dish Antennas ทุกตัวจะมีตัวยึดที่มาพร้อมกับตัวอุปกรณ์อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษใดๆ เพื่อใช้ในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ในการขยายสัญญาณ การแยกเสียงรบกวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Rocket M สำหรับการเชื่อมต่อแบบ  Point-to-Point (PtP) หรือเป็นการเชื่อมต่อแบบส่งต่อ (Backhaul) สามารถใช้ร่วมกับ Rocket M ซึ่ง Rocket Dish Antennas เพื่อให้มีประสิทธิภาพตรงกับคุณลักกษณะของระดับชั้นของผู้ให้บริการที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ 2×2 MIMO ที่มีการทำงานแบบ dual-polarity  Rocket Dish Antennas ตัวนี้มาพร้อมกับเสาอากาศที่มีหน้าที่ในการแยกสัญญาณและแยกอัตราส่วน F/B สำหรับอัตราสัญญาณต่อคลื่นรบกวน (SNR) ที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้สามารถปรับระดับการใช้งานให้สูงกว่าเดิมและเพิ่มอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลได้อีกด้วย อัตราส่วน F/B และการลดสัญญาณรบกวนรอบทิศทางของตัวอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นนวัตกรรม Rocket Dish Antennas ใช้งานได้ผลดีกว่าและมีความจุของลำแสงที่มีประสิทธิภาพได้สูงกว่าในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดหลายจุด ซึ่งตัวอุปกรณ์ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง ส่วนประกอบของตัวอุปกรณ์มีน้ำหน้กเบา ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่กลางแจ้งได้อย่างดีเยี่ยม

RD‑2G24 2.4Ghz airMAX 2x2 PtP Bridge Dish Antenna 24dBi

$0.00

RD‑3G26 3Ghz airMAX 2x2 PtP Bridge Dish Antenna 26dBi

$0.00

RD‑5G30 5Ghz airMAX 2x2 PtP Bridge Dish Antenna 30dBi

$0.00

RD‑5G34 5Ghz airMAX 2x2 PtP Bridge Dish Antenna 34dBi

$0.00
แสดง 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ (1 หน้า)