LTU

New

[ LTU Rocket ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti LTU รุ่นนี้คือ Wireless PTMP Base Station 29 dBm ทำงานบนคลื่นความถี่ 5Ghz บนเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

฿ 0 ฿ 0
New

[ LTU-PRO ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti LTU Series ซึ่งเป็น Wireless Point to Multipoint CPE ทำงานบนคลื่นความถี่ 5Ghz บนเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

฿ 0 ฿ 0
New

[ LTU-LR ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti LTU Series ซึ่งเป็น Wireless Point to Multipoint CPE บนคลื่นความถี่ 5Ghz บนเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

฿ 0 ฿ 0
New

[ LTU-Lite ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti LTU Series ซึ่งเป็น Wireless Point to Multipoint CPE บนคลื่นความถี่ 5Ghz บนเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

฿ 0 ฿ 0
New

[ AF-5XHD ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti AirFiber Wireless Access Point แบบ Point to Point บนคลื่นความถี่ 5 Ghz ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี LTU Radio

฿ 0 ฿ 0

[ RD-5G30-LW ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Rocket Dish Antenna สำหรับงาน Point to Point Gain ขยาย 30 dBi รองรับได้ทั้งย่าน 5Ghz / 2.4GHz

฿ 12,000 ฿ 12,000

[ RD-2G24 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Antenna สำหรับคลื่นความถี่ 2.4Ghz มี Gain ขยาย 24 dBi ที่ใช้ในงาน Point to Point และ PTMP

฿ 0 ฿ 0

[ AM-2G16-90 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 16 dBi 90 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AMO-2G10 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti OMNI-DIRECTIONAL DUAL-POL Antenna 10DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 9,000 ฿ 9,000

[ AMO-2G13 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti 2.4Ghz OMNI DUAL-POL Antenna 13DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่ายให้บริการ WiFi

฿ 12,000 ฿ 12,000

[ AMO-5G10 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti 5Ghz OMNI DUAL-POL Antenna 10DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่ายให้บริการ WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AMO-5G13 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti 5Ghz OMNI DUAL-POL Antenna 13DBI สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่ายให้บริการ WiFi

฿ 7,950 ฿ 7,950

[ AM-5AC21-60 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax AC Sector Antenna 21DBI 60 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AM-5AC22-45 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax AC Sector Antenna 22DBI 45 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AM-2G15-120 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 15 dBi 120 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AM-5G16-120 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 16 dBi 120 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AM-5G17-90 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 17 dBi 90 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AM-5G19-120 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 19 dBi 120 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ AM-5G20-90 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Airmax Sector Antenna 20 dBi 90 องศา สำหรับใช้งานร่วมกับ Access Point เพื่อใช้งานเป็นสถานีแม่ข่าย WiFi

฿ 0 ฿ 0

[ RD-5G30 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Rocket Dish Antenna สำหรับงาน Point to Point และ Poin to Multi Point 2X2 Gain ขยาย 30 dBi ฺBackhual Link

฿ 11,000 ฿ 11,000

[ RD-5G34 ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PARABOLIC DISH ANTENNA 5GHZ Gain ขยาย 34dBi DUAL-POL ที่ใช้สำหรับงาน Point to Point เพื่อการส่งสัญญาณในระยะไกล

฿ 18,000 ฿ 18,000

สินค้าอัพเดทลงร้านล่าสุด

                   UNMS Cloud Login

                 

                     Unifi Cloud Login

Powered by MakeWebEasy.com