ตารางเปรียบเทียบ Edge Router รุ่นต่างๆ Model Comparison

Last updated: 2021-10-25  |  225 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตารางเปรียบเทียบ Edge Router รุ่นต่างๆ Model Comparison

EdgeRouters
Advanced Network Routers with Sophisticated Routing Features


 
 
 
 
 
Edge Router Model Comparison
 
ตารางเปรียบเทียบ Edge Router รุ่นต่างๆ
 
 


ER-XER-X-SFPER-10XER-8-XGER-4
CPU core count222164
CPU frequency880 MHz880 MHz880 MHz1.8 GHz1 GHz
RAM size256 MB256 MB512 MB16 GB1 GB
Storage size256 MB256 MB512 MB4 GB4 GB
Console port-
YesYesYes
USB port-
YesYesYes
Internal switchyes, all portsyes, all portsyes, all portsnono
 
10/100/1000 Ethernet ports 5 5 10 1 3
1Gbps SFP 0 1 0 0 1
10G/1Gbps SFP+ 0 0 0 8 0
      
Max consumption (without PoE) 5W 5W 8W 100W 13W
Power input  12 VDC or 24V Passive PoE 24 VDC 24 VDC or Passive PoE Hot-Swappable AC/DC or DC/DC PSU AC
DC voltage 9 - 26V 9 - 26V 9 - 30V - -
PoE IN  Yes - Yes - -
PoE IN voltage 9 - 26V - 24V - -
PoE OUT port count 1 (PoE passthrough) 5 1 - -
PoE OUT voltage 9 - 26V 9 - 26V 24V - -
PoE OUT max total - 50W  15W - -
Redundant PSU - - - Yes -
      
Routing (fast-path)* 
1518 bytes packets 
throughput 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 80 Gbps 4 Gbps
pps 80,000 80,000 80,000 6,500,000 320,000
 
64 bytes packets 
throughput 957 Mbps 957 Mbps 957 Mbps 12 Gbps 1.8 Gbps
pps 1,400,000 1,400,000 1,400,000 18,000,000 3,400,000

* throughput was measured with firmware v1.9.7
ER-6PER-12ER-12PERLite-3ERPoe‑5
CPU core count44422
CPU frequency1 GHz1 GHz1 GHz500 MHz500 MHz
RAM size1 GB1 GB1 GB512 MB512 MB
Storage size4 GB4 GB4 GB2 GB2 GB
Console portYesYesYesYesYes
USB portYesYesYes--
Internal switchnoyes, on 8 ports onlyyes, on 8 ports onlynoyes, on 3 ports only
 
10/100/1000 Ethernet ports 5 10 10 3 5
1Gbps SFP 1 2 2 0 0
10G/1Gbps SFP+ 0 0 0 0 0
      
Max consumption (without PoE) 16W 20W 20W 7W 7W
Power input  24 VDC24 VDC or Passive PoE 24 VDC 12 VDC 48 VDC
DC voltage 16 - 30V 9 - 30V 9 - 30V 9 - 24V 38 - 54V
PoE IN  - Yes - - -
PoE IN voltage - 20 - 30V - - -
PoE OUT port count 5 1 10 - 5
PoE OUT voltage 16-30V 24V 24V - 22 - 24V, 45 - 48V
PoE OUT max total 100W 20W 100W - 50W
Redundant PSU - - - - -
      
Routing (fast-path)* 
1518 bytes packets 
throughput 6 Gbps 8 Gbps 8 Gbps 3 Gbps 3 Gbps
pps 490,000 650,000 650,000 240,000 240,000
64 bytes packets 
throughput 1.8 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 490 Mbps 490 Mbps
pps 3,400,000 3,400,000 3,400,000 730,000 730,000

* throughput was measured with firmware v1.9.7
ER‑8ERPro-8EP-R6EP-R8
CPU core count2222
CPU frequency800 MHz1 GHz880 MHz600 MHz
RAM size2 GB2 GB256 MB2 GB
Storage size4 GB4 GB256 MB4 GB
Console portYesYes-Yes
USB portYesYes-Yes
Internal switchnonoyes, all portsno
 
10/100/1000 Ethernet ports 8 8 5 8
1Gbps SFP 0 2 1 2
10G/1Gbps SFP+ 0 0 0 0
     
Max consumption (without PoE)35W 40W 7W  40W
Power input AC AC24 VDC or Passive PoE54 VDC or Passive PoE 54V
DC voltage - -16 - 26V42 - 56V 
PoE IN  - - Yes Yes
PoE IN voltage - - 16 - 26V 42 - 56V
PoE OUT port count - - 5 7
PoE OUT voltage - - 42 - 56V 24V or 54V
PoE OUT max total - - 60W 238W
Redundant PSU - - - -
     
Routing (fast-path)* 
1518 bytes packets 
throughput 8 Gbps 8 Gbps 1 Gbps 8 Gbps
pps 650,000 650,000 80,000 650,000
64 bytes packets 
throughput 960 Mbps 1.2 Gbps 957 Mbps 720 Mbps
pps 1,440,000 1,800,000 1,400,000 1,080,000

* throughput was measured with firmware v1.9.7