Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php:32) in /home2/ubiquitiasia/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 96

Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php:32) in /home2/ubiquitiasia/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 156
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php:32) in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/storage/modification/catalog/controller/product/product.php on line 111Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home2/ubiquitiasia/public_html/system/library/cache/file.php on line 32 Ubiquiti|PBE-5AC-500|PowerBeam

PBE-5AC-500 WIRELESS BRIDGE, OUTDOOR 5GHz 27DBI

$0.00
ยังไม่รวมภาษี: $0.00
รหัสสินค้า: PBE-5AC-500
Stock Instock

Overview

PBE-5AC-500 เป็นอุปกรณ์ PowerBeam ac อีกรุ่นหนึ่งในตระกูล airAX ac ของทางบริษัท Ubiquiti Networks ทำงานแบบ CPE สำหรับใช้งานเป็น Wireless Access Point ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายระย...
PBE-5AC-500 เป็นอุปกรณ์ PowerBeam ac อีกรุ่นหนึ่งในตระกูล airAX ac ของทางบริษัท Ubiquiti Networks ทำงานแบบ CPE สำหรับใช้งานเป็น Wireless Access Point ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล แบบติดตั้งภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งในการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point (PtP) หรือแบบ Point-to-Multipoint (PtMP) ให้ประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณสูงสุด PBE-5AC-500 ทำงานบนย่านความถี่ 5 GHz เสาอากาศเป็นแบบจานทึบ (Dish Reflector) Dual-Linear อัตราขยายของเสาอากาศ 27 dBi กำลังส่ง 22 dBm หรือ 160mW ด้วยความเร็วในการรับส่งสัญญาณมากกว่า 450 Mbps เชื่อมต่อระยะไกลถึง 25 กิโลเมตร ถ้ามีการปรับกำลังส่งเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ความเร็วลดลง ทำงานแบบ LOS (Line-of-Sight) รองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE (Power Over Ethernet) ตามมาตรฐาน 802.11a/ac แบบ AC 24V เท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแบบ AC 220V อีกต่อไป PBE-5AC-500 จะมีระบบการป้องกันเกิดไฟกระชาก (ESD) ภายในตัว ที่ใช้งานร่วมกับสายนำสัญญาณที่มีฉนวนหุ้มด้วยและมีการติดสายดิน PBE-5AC-500 มาพร้อมด้วยพอร์ทแลน 1 Gigabit แบบ RJ-45 ความเร็ว 10/100/1000 Mbps 24V 0.5 A รองรับการทำงานแบบ AutoMID/MIDK ใช้ระบบการประมวลผลที่เป็นโปรโตคอล airMAX TDMA (Time Division Multiple Access) ช่วยให้การรับส่งข้อมูลทันภายในเวลาที่กำหนดไว้ เหมาะสำหรับที่มีความต้องการใช้ปริมาณข้อมูลสูง PBE-5AC-500 จะมีลักษณะของเสาอากาศเป็น Dish Reflector ที่มีขนาดใหญ่ 500 มิลลิเมตร ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ควบคุมทิศทางการกวาดสัญญาณในการรับส่งสัญญาณให้ดียิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกลมาก PBE-5AC-500 จะมีลักษณะเป็น QoS (Quality of Service) มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี airMAX ac ช่วยในการกำหนดค่าหรือตั้งค่าระบบเครือข่าย รองรับความต้องการใช้ความเร็วสูงในการใช้งาน นอกจากนี้ PBE-5AC-500 ยังเป็นอุปกรณ์ที่ทนแดด ทนฝนและทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายได้ดี จึงเหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งนั่นเอง
ข้อมูลบนเว็บไซท์นี้ บางส่วนจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลระหว่างประเทศ โดยสินค้าบางรุ่นบริษัท ฯ ไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ท่านลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@ubiquiti.asia

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!

คะแนน ไม่ชอบ           ชอบ
ดำเนินการ