NSM2 2.4Ghz WIRELESS Access point/CPE,OUTDOOR 2x2 MIMO 11DBI DUAL-POL 802.11g/n

0 รีวิว
$0.00
ยังไม่รวมภาษี: $0.00
รหัสสินค้า: NSM2
Stock Instock

Overview

ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา อยู่ภายใต้ประเทศที่พัฒนาแล้วกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งความจำเป็นในการก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นที่กำหนดคือขั้นตอนในการแก้ไขความไม่สมดุลของกระแสข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก ความรู้คือกุญแจสำคัญในการก้าวหน้าตั้งอยู่บนรากฐานที่สร้างขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวคือข้อมูลเป็นแกนนำของความรู้ เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนิ...