PBE-5AC-400 WIRELESS BRIDGE,OUTDOOR 5GHz 25DBI

0 รีวิว
$0.00
ยังไม่รวมภาษี: $0.00
รหัสสินค้า: PBE-5AC-400
Stock Instock

Overview

PBE-5AC-400 เป็นอุปกรณ์ PowerBeam ac อีกรุ่นหนึ่งในตระกูล airAX ac ของทางบริษัท Ubiquiti Networks ทำงานแบบ CPE สำหรับใช้งานเป็น Wireless Access Point ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล แบบติดตั้งภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งในการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point (PtP) หรือแบบ Point-to-Multipoint (PtMP) ให้ประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณสูงสุด PBE-5AC-40...