AM-5G19-120 5.15-5.85GHZ HI-GAIN BASE STATION ANTENNA,DUAL-POL 120-DEGREE 19DBI

0 รีวิว
$0.00
ยังไม่รวมภาษี: $0.00
รหัสสินค้า: AM-5G19-120
Stock Instock

Overview

AM-5G19-120 อุปกรณ์ที่เป็นเสาอากาศแบบ Sector (ทิศทาง) ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระบบเครือข่ายในระยะไกลหรือระหว่างอาคาร แบบพื้นที่กว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง อยู่ในตระกูล airMAX ของทางบริษัท Ubiquiti Networkจัดเป็นอุปกรณ์ประเภท Basestation Antenna ทำงานบนย่านความถี่ 5 GHz (รองรับความถี่ย่าน 4.90-5.85 GHz) มีมุมกวาดสัญญาณ 120 องศา ด้วยอัตราขยายของเสาอากาศ 19 d...