F‑POE Optical Data Transport for Outdoor POE Devices

0 รีวิว
$0.00
ยังไม่รวมภาษี: $0.00
รหัสสินค้า: F-POE
Stock Instock

Overview

F-POE Fiber-POE เป็นอุปกรณ์เสริมของระบบเครือข่ายอีกประเภทหนึ่งของทาง Ubiquiti Networks สำหรับติดตั้งนอกอาคารหรือกลางแจ้ง ซึ่ง F-POE ตั้วนี้เป็นอุปกรณ์แปลงไฟ POE ใช้งานสำหรับจ่ายกระแสไฟในกับอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินไฟแบบ 220V ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้และไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะแดปเตอร์มาใช้งานไกล้กับอุปกรณ์อีกแล้ว เนื่องจาก F-POE ...