Products

Ubiquiti Networks เป็นอุปกรณ์ Network จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยอุปกรณ์งานระบบเครือข่ายสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ หรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานตามบ้านอีกด้วยนะ

สินค้าของ Ubiquiti Network จะประกอบไปด้วย Network Switches , Network Router ,IP Camera ,IP Phone ,Wireless Router , Solar Cell  หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ Internet of thing ( IOT )

สินค้าของ Ubiquiti Network ออกแบบภายใต้ Concept Plug & Play  มีหน้าจอการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการเรียนรู้  รวมทั้งมีคู่มือแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ( ทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเมนู support ที่อยู่ด้านล่าง )

บริษัท ฯ ของเรา เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและมีฝ่าย Support ที่จะคอยช่วยเหลือแนะนำการใช้งานให้กับทุกท่าน เพื่อช่วยให้ภารกิจของทำนสำเร็จลุล่วง โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจในระบบของ Ubiquiti อย่างแท้จริง

สนใจสินค้าและต้องการรายละเอียดเพิ่มสอบถามได้ทาง Email  หรือ LiveChat นะ เจ้าคะ !!

[ UVC-G3-INS ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi Protect WiFi IP Camera ความคมชัดระดับ 1080p HD video รองรับ dual-band WiFi พร้อมด้วยโหมด infrared

฿ 0 ฿ 0

[ UVC-G4-PTZ ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi Protect ชนิด PTZ IP Camera ความคมชัด 4K (3840x2160) 22X Optical Zoom จ่ายไฟผ่าน PoE และมี infrared

฿ 0 ฿ 0

[ UVC-G4-Dome ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi Protect Dome IP Camera ความคมชัด 4MP (2688x1512) Digital Zoom รองรับไฟผ่าน PoE พร้อมด้วย infrared

฿ 0 ฿ 0

[ POE-24-24W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-24-24W เป็น PoE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดยรุ่นนี้จะเป็นแบบ PoE Adaptor 24V - 24W

฿ 730 ฿ 730

[ U-POE-af ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-48V Gigabit POE Adaptor สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point รุ่นนี้จะเป็นแบบ 48V 0.32A

฿ 0 ฿ 0

[ POE-54-80W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-54V-80W Gigabit POE Adaptor สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point รุ่นนี้จะเป็นแบบ 54V 80 Watt

฿ 0 ฿ 0

[ POE-50-60W-WH ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-50V-60W Gigabit POE Adaptor สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point รุ่นนี้จะเป็นแบบ 50V 60 Watt

฿ 0 ฿ 0

[ POE-50-60W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-50-60W เป็น PoE สำหรับใช้งานกับ AirFiber โดยรุ่นนี้จะเป็น Gigabit PoE ชนิด 50V 60 Watt

฿ 1,050 ฿ 1,050

[ POE-24-AF5X ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-24-AF5X เป็น PoE สำหรับใช้งานกับ AirFiber5X โดยรุ่นนี้จะเป็น Gigabit PoE ชนิด 24V

฿ 0 ฿ 0

[ POE-48-24W-G-WH ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-48V-24W Gigabit POE Adaptor สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point รุ่นนี้จะเป็นแบบ 48V 24 Watt

฿ 0 ฿ 0

[ POE-24-24W-G-WH ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-24-24W-G-WH Gigabit POE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 24V 1A

฿ 0 ฿ 0

[ POE-48-24W-G ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-48-24W-G เป็น PoE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดยรุ่นนี้จะเป็นแบบ Gigabit PoE 48V - 24W

฿ 890 ฿ 890

[ POE-48-24W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-48-24W สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE Injecttor รุ่นนี้จะเป็นแบบ 48 V กินไฟที่ 24 Watt

฿ 790 ฿ 790

[ POE-24-30W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-24-30W เป็น PoE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดยรุ่นนี้จะเป็นแบบ Gigabit PoE 24V - 30W

฿ 0 ฿ 0

[ POE-24-24W-G ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-24-24W-G เป็น PoE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดยรุ่นนี้จะเป็นแบบ Gigabit PoE 24V - 24W

฿ 790 ฿ 790

[ POE-24-30W-G-WH ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-24-30W Gigabit POE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 24V 1.25A

฿ 0 ฿ 0

[ POE-48-24W-WH ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-48-24W POE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 48V กินไฟที่ 24W

฿ 0 ฿ 0

[ POE-24-12W-G-WH ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-24-12W Gigabit POE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 24V กินไฟที่ 12W

฿ 0 ฿ 0

[ POE-24-12W-G ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE-24-12W-G เป็น PoE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดยรุ่นนี้จะเป็นแบบ Gigabit PoE Adaptor

฿ 690 ฿ 690

[ POE‑24‑12W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti POE‑24‑24W PoE Injector สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 24 V กินไฟที่ 12Watt

฿ 550 ฿ 550

[ POE‑25‑5W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-25-5W สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 25 V กินไฟที่ 5 Watt

฿ 0 ฿ 0

[ POE-24-7W-G-WH ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-24-7W Gigabit POE สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 24 V กินไฟที่ 7W

฿ 0 ฿ 0

[ POE‑15‑12W ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti PoE-15-12W สำหรับใช้งานกับ Wireless Access Point โดย PoE รุ่นนี้จะเป็นแบบ 15 V กินไฟที่ 12 Watt

฿ 490 ฿ 490

[ UVC G4 DoorBell ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti Unifi Doorbell Camera ความคมชัด 5MP มี Infared และ WiFi Dual-band 802.11ac สื่อสารได้แบบ 2 Way Radio

฿ 0 ฿ 0

[ UVC-G3-DOME ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi G3 Dome IP Camera ความคมชัดระดับ 1080p Full HD รองรับการจ่ายไฟชนิด 802.3af PoE มีโหมด Day & Night

฿ 5,700 ฿ 5,700

[ UVC-G3-MICRO ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi WiFi IP Camera ความคมชัดระดับ 1080p Full HD รองรับการจ่ายไฟชนิด 802.3af PoE และมีโหมด Day & Night

฿ 6,890 ฿ 6,890

[ UVC-G3-PRO ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi Protect IP Camera ความคมชัดระดับ 1080p HD รองรับการจ่ายไฟชนิด 802.3at PoE 3X Optical Zoom และ IR

฿ 10,890 ฿ 10,890

[ UVC-G3-Flex ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi Protect IP Camera ความคมชัด 1080pHD รองรับการจ่ายไฟชนิด 802.3af PoE พร้อม MIC และ infrared LEDs

฿ 3,150 ฿ 3,150

[ UVC-G4-Pro ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi Protect IP Camera ความคมชัด 4K Optical Zoom รองรับไฟชนิด 802.3af/at PoE พร้อม MIC และ infrared LEDs

฿ 16,900 ฿ 16,900

[ UVC-G4-BULLET ] รีวิว จำหน่าย ราคา Ubiquiti UniFi Protect IP Camear ความคมชัด 1080p HD, 30 FPS รองรับไฟชนิด 802.3af PoE or 24V Passive พร้อม MIC

฿ 8,900 ฿ 8,900

                   UNMS Cloud Login

                 

                     Unifi Cloud Login

Powered by MakeWebEasy.com