PBE‑M2‑400 2.4Ghz High-Performance airMAX Outdoor Wireless Accesspoint

0 รีวิว
$0.00
ยังไม่รวมภาษี: $0.00
รหัสสินค้า: PBE-M2-400
Stock Instock

Overview

PBE M2 400 เป็นอุปกรณ์ประเภท PowerBeam รุ่นแรกของทางบริษัท Ubiquiti โดยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานคลื่นความถี่วิทยุในการกำหนดทิศทางของสัญญาณ ด้วยการโฟกสไปในทิศทางเดียวกันของ PowerBeam ตัวนี้ที่ชช่วยในการบล็อกหรือกรองสัญญาณรบกวนจากภายนอก ทำให้มีการปรับปรุงในเรื่องของการป้องกันเสียงได้เป็นอย่างดี คุณลักษณะนี้มีความสำคัญมากในสภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสียง...