TS5-POE Gigabit Manage 24V TOUGHSwitch Passive PoE Pro 5 Port

0 รีวิว
$0.00
ยังไม่รวมภาษี: $0.00
รหัสสินค้า: TS-5-POE
Stock Instock

Overview

TOUGHSwitch TS5-POE เป็นรุ่นของอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จัดอยู่ในประเภท POE Switch ของทางบริษัท Ubiquiti Network โดย TS5-POE รุ่นนี้ใช้งานสำหรับจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเครือข่ายเพื่อลดการใช้ POE Injector หลายตัว ซึ่ง TS5-POE ตัวนี้เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลนที่ความยาวเกิน 30 เมตรสำหรับใช้งานในบ้านและสำนักงานต่างๆ โดย TS5-P...